Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Nabízíme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby včetně vedení účetnictví a mzdové agendy

Databáze informací

Žádost ze dne 6. 6. 2014

Žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106 o svobodném přístupu k informacím

Obracím se na vás se žádostí, proč nebylo při generální rekonstrukci a revitalizaci objektů v Lupáčově ul. 10, 12, 14, 16, 18 a 20, která nabyla značného rozsahu stavebního a finančního, postupováno dle z. č. 406/2000 Sb. v platném znění. Zejména, proč nebyly nainstalovány u konečných spotřebitelů měřáky spotřeby tepla na radiátory ústředního topení v jednotlivých místnostech všech objektů.

Vaši odpověď očekávám ve lhůtě zákonem stanovené.

S pozdravem Drahomíra Zdvihalová

 

Odpověď….

Vážená paní Zdvihalová, 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. obdržela dne 11. 6. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádáte o informaci, proč nebylo při generální rekonstrukci a revitalizaci objektů v Lupáčově ul. 10, 12, 14, 16, 18 a 20 postupováno dle z. č. 406/2000 Sb. v platném znění; zejména proč nebyly nainstalovány u konečných spotřebitelů měřáky spotřeby tepla na radiátory ústředního topení v jednotlivých místnostech všech objektů. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme toto:

Při realizaci akce Regenerace Lupáčova 10 – 20 bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

Legislativa platná v době provádění oprav neukládala vlastníkům povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Z tohoto důvodu nebyly měřiče tepla v objektech Lupáčova 10 – 20 v rámci regenerace instalovány. 

S pozdravem  

 

za Správu majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Ing. Martin Kadlec

vedoucí divize technické                                                                

 


Žádost ze dne 21. 11. 2014

Žádost o zpřístupnění Smlouvy o dílo, jejíž předmětem bylo zhotovení výměníkové stanice, původně umístěné v budově čp. 486, kat. území Vinohrady

Vážení,
V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Vás žádám o předložení Smlouvy o dílo, jejíž předmětem byla dodávka příp. i rekonstrukce výměníkové stanice z října 2007, která se vztahuje k výměníkové stanici původně umístěné v budově čp. 486, kat. území Vinohrady.

V úctě Mgr. Petr Mimochodek, advokát

 

Odpověď...

Vážený pane magistře,
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. obdržela dne 24. 11. 2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž žádáte o předložení smlouvy o dílo, jejímž předmětem byla dodávka příp. i rekonstrukce výměníkové stanice z října 2007, která se vztahuje k výměníkové stanici původně umístěné v budově čp. 486, kat. území Vinohrady.

K Vaší žádosti uvádíme, že realizace opravy výměníkové stanice v domě č.p. 486, kat. území Vinohrady, Písecká 14, se uskutečnila v roce 2008. V příloze Vám zasíláme kopii smlouvy o dílo na opravu předmětného zařízení.

S pozdravem

Ing. Karel Sommer
ředitel společnosti

 


Žádost ze dne 3. 3. 2016

Žádám vyčíslení (řádně rozepsané) veškerého zaplaceného nájemného od roku 2002 do předání bytu v roce 2006 na byt č. 3, Roháčova 244/48. Žádám o odpověď podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Děkuji za vyřízení.

 

Žádost ze dne 3. 3. 2016

Žádám vyčíslení (řádně rozepsaného) veškerého dluhu na byt č. 3, Roháčova 244/48. Žádám o odpověď podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Děkuji za vyřízení.

 

Odpověď...

Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. obdržela dne 3. 3. 2016 Vaše žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v nichž žádáte o vyčíslení (řádně rozepsaného) veškerého zaplaceného nájemného od roku 2002 do předání bytu v roce 2006 na byt č. 3, Roháčova 244/48 a dále žádáte o vyčíslení (řádně rozepsaného) veškerého dluhu na byt č. 3, Roháčova 244/48. Vzhledem k tomu, že obě žádosti spolu věcně úzce souvisí (a pro srozumitelnost není vhodné je od sebe oddělit), zasíláme k oběma žádostem jednu společnou odpověď.

Požadované údaje byly poskytnuty v příloze.

Osobní údaje jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, anonymizovány.

Mgr. Harapát
vedoucí právního oddělení

 


Žádost ze dne 21. 4. 2016

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: Žádám o poskytnutí informace týkající se stížnosti na postup ředitele a zástupkyni ředitele, adresovanou předsedovi představenstva Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. dne 4. února 2016, podanou Odborovou organizací zaměstnanců Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.

1) Projednalo vedení společnosti – představenstvo společnosti tuto stížnost a přijalo příslušná opatření? Žádám o poskytnutí kopie usnesení představenstva společnosti vztahující se ke stížnosti.

2) Žádám o poskytnutí kopie odpovědi předsedy představenstva, případně ředitele společnosti, na výše uvedenou stížnost.

 

Odpověď...

Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. obdržela dne 25. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

K Vaší žádosti uvádíme:

Ad 1) Představenstvo společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se předmětnou stížností nezabývalo s ohledem na skutečnost, že Odborová organizace zaměstnanců Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. přestala splňovat zákonné podmínky pro působení u zaměstnavatele. Není tedy k dispozici ani usnesení představenstva, ani zápis k této stížnosti.

Ad 2) Vzhledem k tomu, že se vedení společnosti výše uvedenou stížností nezabývalo, není k dispozici žádná odpověď na stížnost.

Michal Kucián
předseda představenstva


O společnostiPoskytované službyOstatní službyNabídka na správuInformaceKontakty
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
Copyright 2014 Správa majetkového portfolia Praha 3
All rights reserved