Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Nabízíme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby včetně vedení účetnictví a mzdové agendy

Informace pro nájemce

 1. Drobné opravy v bytě hrazené nájemcem

  Vždy záleží na znění nájemní smlouvy. Pokud nájemní smlouva dosud vůbec neupravovala problematiku provádění běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytu (popř. pouze odkazuje na platné právní předpisy - týká se smluv do 31.12.2013), použije se právní úprava obsažená v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které provádí § 2257 odst. 2 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ).

  Podle § 2257 odst. 2 NOZ „nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.“

  U smluv uzavřených podle NOZ do 31.12.2015 byl rozsah řešen přímo ve smlouvě o nájmu tak, že nájemce provádí a hradí údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu v rozsahu v zásadě odpovídajícím zrušenému nařízení vlády č. 258/1995 Sb.

  Prováděcí předpis (nařízení vlády č. 308/2015 Sb.) byl vydán až s účinností od 1.1.2016.

  U smluv uzavřených podle NOZ po 1.1.2016 je rozsah řešen ve smlouvě o nájmu tak, že nájemce provádí a hradí údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu v rozsahu dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

  Drobné opravy, které je povinen provádět a hradit nájemce
  1. opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  2. opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
  3. opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
  4. výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  5. opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
  6. opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
  7. opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,
  8. opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
  9. výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).
  Běžná údržba, kterou je povinen provádět a hradit nájemce:

  Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

 2. Havarijní opravy

  Havarijní opravy na rozvodech vody, elektřiny, kanalizace apod. mimo pracovní dobu, o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích v bytech nájemců obecních bytů.

  Pokud dojde k havárii, která se týká jednoho konkrétního bytu nebo prostoru nesloužícího k bydlení (dříve nebytový prostor), je zcela na rozhodnutí nájemce, kterou havarijní službu si zvolí.

  V případě havárie, která se týká většího počtu nájemních jednotek v jednom domě, je možno se obrátit s požadavkem na zajištění opravy na pohotovostní službu Centrálního dispečinku kotelen, telefon : 737 246 715.

 3. Poruchy výtahových zařízení mimo pracovní dobu, o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích

  Požadavek na provedení opravy nepojízdného výtahu může uplatnit kterýkoli z nájemců

  a) v pracovní době SMP dozorci výtahů – tel. 221 969 898, popř. technickému pracovníkovi Domovní správy č. 2, který má na starosti příslušný dům.
  b) mimo pracovní dobu SMP přímo firmě, která servis výtahu zajišťuje

  Název příslušné firmy je uveden na informační etiketě v kabině výtahu. Telefonní čísla jednotlivých firem:

  Schindler CZ, a.s. tel. 257 293 111, 844 844 808
  KONE, a.s. tel. 844 115 115
  Výtahy Pardubice a.s. tel. 233 377 968, 602 361 194
  Dosna spol. s r.o. tel. 286 585 055
  MSV Liberec, s.r.o. tel. 800 174 352, 602 448 177
  VVS-elektro, s.r.o. tel. 602 619 755
  VHL s.r.o. tel. 222 252 549, 607 812 320
  Výtahy VP Praha s.r.o. tel. 777 767 135, 286 891 440 (pouze poliklinika Olšanská)

  Vyproštění osob z klece výtahu je zajištěno servisní firmou nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.

 4. Uznání dluhu dle § 2053 Nového občanského zákoníku - pro nájemce obecních bytů

  Uznání dluhu a dohodu o jeho splátkách (splátkovou dohodu) na dlužné nájemné vyhotovuje domovní správa č. 2 u bytů i prostor nesloužících k bydlení. O uzavření splátkové dohody musí nájemce domovní správu písemně požádat se zdůvodněním, proč dluh vznikl. Dohoda se uzavírá nejdéle na období 18 měsíců a podléhá schválení Radou Městské části Praha 3.

 5. Jak postupovat když chci platit nájemné prostřednictvím Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva - SIPO?

  SIPO je obstaravatelskou činností, kterou Česká pošta, s.p., poskytuje na základě smlouvy pro partnerské organizace. Jedná se o měsíční inkaso pravidelně se opakujících plateb obyvatelstva. Slouží například k úhradě nájemného, plateb za dodávky elektrické energie, plynu, rozhlasových a televizních poplatků, dále telekomunikačních poplatků, předplatného tisku apod. Pokud máte zájem platit nájemné prostřednictvím Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva - SIPO, je nutné nejprve zajít na Českou poštu, s.p., Praha 3, Olšanská ul. 9. Zde Vám bude přiděleno evidenční číslo SIPO. Toto číslo pak oznámíte jak správci domu - pro účely vybírání nájemného, tak i dodavatelům energií.

 6. Kde lze uzavřít smlouvu na odběr elektřiny?

  Smlouvu na odběr elektřiny s nájemci bytů a prostor nesloužících k bydlení uzavírá společnost Pražská energetika, a.s. na těchto adresách:

  Obchodní kancelář Adria, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1

  Obchodní kancelář, Vladimírova 64/18, 140 00 Praha 4

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí   9:00 - 18:00
  Úterý 9:00 - 18:00
  Středa 9:00 - 18:00
  Čtvrtek 9:00 - 18:00
  Pátek 9:00 - 12:00


 7. Kde lze uzavřít smlouvu na odběr plynu?

  Smlouvu na odběr plynu s nájemci bytů a prostor nesloužících k bydlení uzavírá společnost Pražská plynárenská, a.s. na této adrese:

  Obchodní kancelář Adria, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí   9:00 - 18:00
  Úterý 9:00 - 18:00
  Středa 9:00 - 18:00
  Čtvrtek 9:00 - 18:00
  Pátek 9:00 - 12:00

O společnostiPoskytované službyOstatní službyNabídka na správuInformaceKontakty
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
Copyright 2014 Správa majetkového portfolia Praha 3
All rights reserved