Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Nabízíme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby včetně vedení účetnictví a mzdové agendy

O společnosti

Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. vznikla dne 1.9.2009 na základě projektu rozdělení odštěpením od společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.,  která byla založena Městskou částí Praha 3 v roce 1995 za účelem správy a údržby nemovitého majetku ve vlastnictví obce.

K 1.8.2013 došlo ke sloučení čtyř akciových společností Městské části Praha 3 do jedné společnosti, a to Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. K tomuto dni došlo k zániku akciových společností:

Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.

Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.

Pražská parkovací a.s.

Po provedené fúzi převzala Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. všechna práva, povinnosti i závazky zanikajících společností.

Jediným akcionářem společnosti je Městská část Praha 3.

V současné době Správa majetkového portfolia Praha 3 spravuje nemovitosti nejen pro Městskou část Praha 3, ale i pro SVJ, BD a fyzické osoby.

Rozsah poskytovaných služeb se neustále rozšiřuje v souladu s požadavky zákazníků.

Společnost má sjednané pojištění z odpovědnosti za škodu do výše 100 mil. Kč.

Statutárními orgány jsou představenstvo a dozorčí rada společnosti.

Představenstvo společnosti:

předseda: Michal Kucián
místopředseda: Mgr.Simeon Popov
členové: Miroslav Fabík, Miroslava Oubrechtová, Michal Papež

Dozorčí rada:

předseda: Vladimír Švorba
členové: Alena Hronová, Bc. Tomáš Kalivoda, Ing. Gabriela Nováková, Ing. Jan Vokál, Bc. Tomáš Štampach, Ing. Zdeněk Zábojník, Ing. Světlana Škapová

O společnostiPoskytované službyOstatní službyNabídka na správuInformaceKontakty
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
Copyright 2014 Správa majetkového portfolia Praha 3
All rights reserved