Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Nabízíme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby včetně vedení účetnictví a mzdové agendy

Ostatní služby

Vypracování daňového přiznání k dani z příjmů

Vedení agendy daně z přidané hodnoty

Vedení mzdové agendy (odměny členům statutárního orgánu, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod.)

Provozní prohlídky výtahů

 

Příprava podkladů k vymáhání náhrady škody na majetku a k vymáhání dlužných částek

 • příprava podkladů k vymáhání náhrady škod na majetku společenství (družstva) proti jednotlivým vlastníkům (nájemcům) jednotek, případně dalším osobám
 • příprava podkladů k vymáhání dlužných úhrad do „fondu oprav“, dlužného nájemného, úhrad za služby včetně jejich příslušenství, popř. dalších plateb placených ve prospěch spravovaného objektu včetně jejich příslušenství

Zajištění oprav většího rozsahu, rekonstrukce, technické zhodnocení, inženýrská činnost

 • opravy rozvodů plynu
 • stavební práce na vnějších pláštích budov
 • opravy střešních plášťů domů včetně výměny klempířských prvků
 • opravy elektroinstalace a hromosvodů
 • opravy zdravotní instalace
 • opravy v kotelnách
 • opravy výtahů
 • technické zhodnocení majetku dle požadavků vlastníka

Provedení výběrového řízení na dodavatele prací

Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy

Zajištění přechodu BD na SVJ, likvidace BD

Zpracování prohlášení vlastníka

Zajištění pojištění nemovitosti

 • zajištění uzavření komplexního pojištění, které bude na základě rámcové dohody s pojistitelem připraveno za zvýhodněných cenových podmínek
 • pojistné krytí dle této rámcové dohody lze uzavřít pro oblast
  • pojištění majetku (živelní pojištění, pojištění skel, odcizení, vandalismus, strojní pojištění, pojištění ušlého zisku – ztráta nájemného z komerčních prostor)
  • pojištění odpovědnosti za škodu (zde je možné zakomponovat i pojištění pro členy statutárních orgánů)

O společnostiPoskytované službyOstatní službyNabídka na správuInformaceKontakty
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
Copyright 2014 Správa majetkového portfolia Praha 3
All rights reserved