Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Nabízíme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby včetně vedení účetnictví a mzdové agendy

Poskytované služby

Správa, provoz a údržba objektů

 • Vedení evidence bytů a ostatních jednotek, vedení přehledu uživatelů těchto jednotek a účelu jejich využití
 • Zajištění dodávek tepla, elektrické energie, plynu, teplé a studené vody
 • Zajištění úklidu a osvětlení společných prostor domu
 • Zajištění odvozu domovního odpadu
 • Zajištění provozu výtahu
 • Zajištění provádění kominických prací a kontroly spalinových cest
 • Umožňování prohlídek nájemních jednotek uchazečům o nájem na základě pokynů vlastníka
 • Jednání a vyřizování běžných záležitostí s vlastníky jednotek, příp.nájemci
 • Informování vlastníka o pohybu nájemců v nájemních jednotkách (např. úmrtí, opuštění nájemní jednotky, neoprávněné užívání atd.), a to vždy neprodleně po zjištění dané skutečnosti
 • Zajišťování periodických revizí technických zařízení ve spravovaném objektua zabezpečování příslušných opatření na úseku požární ochrany a hygieny dle příslušných norem a předpisů státního odborného dohledu a odstraňování zjištěných závad
 • Zajišťování havarijních oprav, drobné údržby a oprav ve společných prostorách domu po dohodě s vlastníkem

Vedení účetnictví  spravovaného subjektu 

 • Předepisování plateb vlastníkům jednotek dle dispozic společenství (dlouhodobá záloha na opravy – fond oprav, zálohy na služby spojené s bydlením, příp. další platby placené ve prospěch spravovaného objektu)
 • Předepisování základního nájemného a záloh na služby spojené s bydlením, příp. dalších plateb placených ve prospěch spravovaného objektu
 • Vedení evidence veškerých plateb placených ve prospěch spravovaného objektu
 • Vedení evidence nedoplatků a přeplatků dle jednotlivých vlastníků (nájemců) jednotek
 • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek jedenkrát ročně
 • Vedení účetnictví spravovaného subjektu v souladu s platnými právními předpisy včetně vypracování roční závěrky
 • Nakládání s bankovním účtem, který zřídí společenství (družstvo, fyzická osoba) pro správu domu, a to výhradně dle dispozic společenství (družstva, fyzické osoby), běžně je používán elektronický platební styk
 • Předkládání výsledků hospodaření spravovaného objektu v dohodnutých intervalech
 • Předkládání jmenného seznamu neplatičů v dohodnutých intervalech

Výstavba, provoz a údržba topných zdrojů

 • Možnost výstavby nebo rekonstrukce tepelných zdrojů (kotelna, tepelný výměník atd.) vlastním nákladem
 • Provozování kotelen a výměníkových stanic ve vlastní režii
 • Výroba a dodávka tepla ve Vašich kotelnách - provozování Vašich kotelen na základě smlouvy o pronájmu
 • Smluvní zajištění dodávek tepla a teplé vody podle potřeby po celý rok
 • Smluvní zabezpečení servisních a revizních služeb a preventivních prohlídek
 • Opravy, údržba a revize strojního a technologického zařízení
 • Veškeré služby včetně napojení kotelen na centrální dispečink kotelen - 24 hodinový servis.

O společnostiPoskytované službyOstatní službyNabídka na správuInformaceKontakty
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
Copyright 2014 Správa majetkového portfolia Praha 3
All rights reserved