Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Nabízíme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí pro městské části, SVJ, BD a fyzické osoby včetně vedení účetnictví a mzdové agendy

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. stanoví v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „sazebník“).

 1. Náklady na pořízení kopií
  1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4
   1. jednostranná 2,- Kč
   2. oboustranná 4,- Kč
  2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3
   1. jednostranná 3,- Kč
   2. oboustranná 5,- Kč
  3. Za tisk na tiskárně (formát A4, jednostranný)
   1. jedna stránka 2,- Kč
 2. Náklady na opatření technických nosičů dat
  1. Za jeden kus CD 30,- Kč
 3. Náklady na odeslání informací žadateli
  1. Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
  2. Náklady na balné se nehradí.
 4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  1. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem na 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 5. Ostatní ustanovení
  1. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace.
  2. Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
  3. Celková výše úhrady za poskytnutí informace je dána součtem dílčích cen uvedených v sazebníku. 
  4. Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku bude požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,- Kč bez nákladů na poštovní služby.

O společnostiPoskytované službyOstatní službyNabídka na správuInformaceKontakty
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
Copyright 2014 Správa majetkového portfolia Praha 3
All rights reserved